آشنایی با موسسه

موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان گرمی به صورت هیئت امنایی اداره و زیر نظر سازمان بهزیستی می باشد .لازم به ذکر است کار این مرکز به شکل شبانه روزی بوده و تمام شرایط زندگی عادی برای این عزیزان معلولین ذهنی فراهم گشته است .

بیشتر بخوانید ...


اکنون منتظر یاری شما هستند    آنلاین کمک کنید