موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان گرمی

گاهی خدا می خواهد با دست تو گره از کار نیازمندی باز کند

(ریال)
مبلغ به تومان

توجه

  • لطفا بعد از پرداخت رسید را نزد خود نگه دارید.
  • لطفا جهت بهبود خدمات تمامی فیلد ها را پر نمایید.
  • موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان گرمی داری نماد اعتماد الکترونیکی میباشد.
  • با درگاه آنلاین سایت از هزینه انتقال وجه معاف شوید.